Trawler-modellene

Trawler-modellene

Karakteristiske trekk ved trawler typene. De aller fleste trawlere er produsert i Østen. Bygd for det Amerikanske markedet. Stor og romslig hovedkabin. Båtene er saktegående. Stor dieselkapasitet. Bredt skansedekk. Fortrenger skrog. Stort motorrom. Høy stevn. Stor deilig FB.

Trawler-treff 2024

Trawler-treff 2024

Vårens medlemstreff blir 9. til 12. mai på Sykehusbrygga i Horten.
Her finner du mer informasjon om treffet og påmeldingsskjema.

Medlemssider

Medlemssider

Kun for medlemmer.
Krever innlogging.

  • Velkommen til Norsk Trawler Klubb

    Hensikten med klubben er å kunne treffe andre med interesse for trawler og muligens få til noe kontakt oss trawlereiere i mellom. Det virker som interessen for trawlere her til lands er stigende. Det selges i dag flere nye trawlere parallelt med en økende import. Samtidig kommer det flere importører på det norske markedet. I trawlerens hjemland Amerika er det en anselig mengde trawlere, også der øker interessen.

    Av typer og fabrikater er det en stor mengde og alle er garantert ikke nevnt her. Trawleren bygger i utgangspunktet på ett fiskebåt-skrog med amerikansk opprinnelse. Man har utnyttet erfaringer for båter brukt til havfiske i åpent farvann.

    Mange tror trawlere bare produseres i Amerika, men de fleste er laget i andre land for det amerikanske markedet. Det karakteristiske med en trawler er det store motorrommet, den store dieselkapasiteten for å kunne reise over større avstander, muligheten for å kunne gå rundt hele båten uten å være redd for å falle over bord og en innredning som er konstruert og bygd for fornøyelse og rekreasjon. Skal man kjøpe en ny trawler, kan man fra enkelte leverandører få innredet båten dels etter eget ønske.

    Klubbens misjon og hensikt videre, er å knytte trawlereiere sammen og prøve å arrangere lokale treff rundt i landet.

Styre og stell

Styret  
Leder: Olav Sjøstrøm post@trawler.no
Nestleder: Thor Anders Aamodt nestleder@trawler.no
Kasserer: Merethe Øvervåg Skaug kasse@trawler.no
Styremedlem: Peter M. von Erpecom peter@erpe.com
Styremedlem: Tore Kjelsrud  
Melding til alle i styret: styret@trawler.no
   
Valgkomite  
Bente Christensen  
Henning Hansen  
Anne Katrine Rockstad  
Melding til alle i valgkomiteen valgkomite@trawler.no

Adresser

Postadresse: .
Norsk Trawler Klubb .
Nedre Hagavei 311 .
2150 Årnes .
   
Organisasjons nr: 994 875 159 .
   
Regningsadresse: .
Norsk Trawler Klubb .
Sognaveien 9b .
2003 Lillestrøm .
   
Konto nr: 1080 28 35073 .